Clanlist cup 2019
Posted by Pesna on February 05 2019 21:54:30
Pokračujeme už zítra 25.2. v 18:00 na AC1 serveru ac.deadsquad.cz:27668
Více informací o Clanlist Cup 2019 naleznete uvnitř novinky!

Servery:
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac.deadsquad.cz:27668 [SKINSHOT]
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac2.deadsquad.cz:27617 [LAGSHOT]
Datum a čas:
• Pokud vše proběhne v pořádku:
- 24. 02. 2019, čas bude upřesněn
- 25. 02. 2019 - v 18:00 se pokračuje dále

Další fáze
Zbývá nám odehrát poslední zápas ve čtvrfinále, a to mezi Itachi vs Fannko. Finále zápasu se odehraje na mapě "Baseball LV". Poražení z tohoto finále se pak utkají v boji o bronze na mapě "LV Airport". Hlavní finále turnaje se uskuteční na standartní mapě "SF Airport".

More information about the Clanlist Cup 2019 are written inside this post!

- Servers:
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac.deadsquad.cz:27668 [SKINSHOT]
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac2.deadsquad.cz:27617 [LAGSHOT]
Playing time:
• If everything goes well:
- 24/02/2019, the time itself will be specified
- 25/02/2019, we start at 18:00 (6 PM) - Central European Time

Next phase
Itachi vs Fannko will meet in the last match in Quarterfinals. The Finals will be played on "Baseball LV" map. The defeated will meet for the 3rd place on map "LV Airport". The Grand-Finals in this cup will be played on standard map "SF Airport".
Extended News


Díky možností anticheatu, jsme se rozhodli, že pro vás uspořádáme v pořadí 5. turnaj od projektu CLANLIST a Ds klanu. Každý turnaj pořádány námi se snažíme udělat odlišně, proto i tento turnaj nebude výjimkou a poprvé si zahrajeme systém "pavouka".

Bude se jednat pouze o krátký turnaj v podobě 1-2 dnů, pravděpodobně víkend, termíny se ovšem upřesní. Hráči budou rozdělení do dvou stejných pavouku (8 a 8 hráčů). Hlavní finále turnaje bude mezi vítězi v pavouku, o třetí místo se pak poperou poražení z finále pavouka.

Do turnaje zapojíme oba hitboxy (skinshot, lagshot). Bude se hrát 1v1, a to systémem 1x15 skinshot a ihned po odehrání 1x15 lagshot, poté se sečte odehrané score obou hráčů a kdo bude mít vyšší součet, postupuje do dalšího kola v pavouku. (př. jožo 15:12 evžen [skinshot], jožo 14:15 evžen [lagshot] celkem: jožo 29:27 evžen - postupuje jožo). Za nerozhodného score po dvou duelech postoupí hráč s vyšším damage z obou duelu (budou se sčítat)


Podmínky:

- V turnaji musíš mít nainstalovaný AC [download AC]
- Pro zapojení do turnaje potřebuješ mít čistou hru (tzv. originální)
- Být zaregistrovaný na webech CLANLIST a DEADSQUAD (nevztahuje se na Ds členy)
- Pořadatelé si rezervují právo upravovat všechny podmínky pokud bude třeba
- Při odehrání zápasů musí být k dispozici jeden z těchto hráčů: Pesna, Roc, T27, Fourthex, ScrEw

Přihlášky do turnaje zde

Informace k turnaji:

Systém hry: 1v1, 1x15 skinshot, 1x15 lagshot
Systém bodování: Sečtení score z obou duelu, vyšší score postupuje
Maximální počet přihlášených hráčů: 16
Maximální ping: 100
Minimální fps: 40
Mapa: 1.kolo (8 hráčů) SF Letiště / 2. kolo (4 hráči) Hangáry LV / Finále pavouka Baseball LV / Finále turnaje Letiště SF / o 3. místo - LV Letiště
Servery:
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac.deadsquad.cz:27668 [SKINSHOT]
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac2.deadsquad.cz:27617 [LAGSHOT]
Termín odehrání: 1-2 dny (víkend) - 24. 02. 2019
Ceny: Oproti minulého turnaji jsme se rozhodli udělat pro vás ceny a to v podobě peněz.

1.místo - 100 CZK = 4 €
- speciální barva nicku na Ds webu (po dobu 60 dní)
- speciální winner rank na Ds webu (po dobu 60 dní)
2.místo - 75 CZK = 3 €
3.místo - 35 CZK = 1,4 €


Výhry budou po skončení turnaje rozeslaný na bankovní účet hráče. V případě, že hráč bankovní účet nebude mít, může poskytnout účet mamky/taťky.
Thanks to Anti-Cheat and all its features we have decided to organize the 5th Tournament in order by Clanlist Project and especially Ds clan. This year will be ceremonial for our clan since it will be 10 years since its founding. Each tournament organized by Clanlist project was played in different system and this tournament won’t be an excusion. For the first time, it will be played in a “play-off“ system.

The Clanlist Cup will be short and will be played within 1 or 2 days, most likely during a weekend. Registered players will be randomly included in two play-off trees. The great final will be between the individual winners of both trees.


Other neccessary information:
- The Tournament will be played on two different hitboxes (skinshot/lagshot)
- 1v1 – 1x15, firstly skinshot, then lagshot. After then the scores will be counted and the player with higher total score goes on. If the scores are equal, the player with higher dealed damage goes on.

Terms:

- This AC has to be installed [download AC]
- If you like to participate in this Cup, you need to have a clean game, original one
- You need to be registered on both, CLANLIST and DEADSQUAD websites (Ds members are excluded)
- Clanlist staff reserve rights to edit and add any terms, if necessary
- One of these members (Clanlist staff) needs to be available during the match: Pesna, Roc, T27, Fourthex, ScrEw

You can apply here

General information:
- Game System: 1v1 – 1x15 skinshot + lagshot
- Point System: Individual scores will be counted and a player with the higher total score goes on
- Maximal amount of players: 16
- Maximal ping: 100-130
- Minimal FPS: 40
- Included maps:
• 1. round (8 players) – Airport LV
• 2. round (4 players) – Hangars LV
• 3. round (2 players) – Baseball LV (finals of the individual boards)
• the 3rd place – Airport LV
• the great finals – Airport SF
- Servers:
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac.deadsquad.cz:27668 [SKINSHOT]
PwN3R_B0T's Fightclub [WITH ANTI CHEAT] 4.0 - ac2.deadsquad.cz:27617 [LAGSHOT]
- Playing time and date: 1-2 days (a weekend) - 24. 02. 2019
- Awards:

1.místo - 100 CZK = 4 €
- special nickname color on Ds webpage (for 60 days)
- special winner rank on Ds webpage (for 60 days)
2.místo - 75 CZK = 3 €
3.místo - 35 CZK = 1,4 €


Winning prizes will be sent on the player’s bank account once the Clanlist cup is finished. In the case the player doesn’t have a bank account, he is free to provide the account of his father or mother.