Kontumace zápasu / Match Contumacy
Posted by Fourthex on April 30 2020 21:49:08

30.4.2020 20:15 se na AC serveru odehrál turnajový zápas mezi týmy [WW] (Oberschutze, Stahlgewitter) and [VCK] (Meny, Larwis).

Hráč meNY[VCK] byl fake. Ve skutečnosti to byl [uMED]soFt.

Z tohoto důvodu je kontumačně vítěz [WW].

(Larwis a Lachyy z uMED byli také na serveru, ale nijak nás o tom, že od nich hraje fake nevarovali. Možná o tom netušili.. Osobně věřím, že to však věděli, jelikož jsou bff, pro mě od tohoto klanu žádné překvapení.)

Vtipná poznámka: Skutečný Meny nám napsal na FB 10 minut po zápase, že už jde na server to odehát.30.4.2020 20:15 tournament match between teams [WW] (Oberschutze, Stahlgewitter) and [VCK] (Meny, Larwis) has taken place on AC server.

Player meNY[VCK] was actually fake. This player was [uMED]soFt.

Due to this, win goes to team [WW] via contumacy.

(Larwis and Lachyy from uMED were on the server as well, but they did not warn us about that. Maybe they did not know about that meny in game is a fake player. I personally believe they knew about that fake player, since they are bff. No surprise for me from this clan.)

Funny note: Real Meny typed us on FB 10 minutes after the match that he is coming to the server to play tournament.
Extended News

30.4.2020 20:15 se na AC serveru odehrál turnajový zápas mezi týmy [WW] (Oberschutze, Stahlgewitter) and [VCK] (Meny, Larwis).

Hráč meNY[VCK] byl fake. Ve skutečnosti to byl [uMED]soFt.

Z tohoto důvodu je kontumačně vítěz [WW].

(Larwis a Lachyy z uMED byli také na serveru, ale nijak nás o tom, že od nich hraje fake nevarovali. Možná o tom netušili.. Osobně věřím, že to však věděli, jelikož jsou bff, pro mě od tohoto klanu žádné překvapení.)

Vtipná poznámka: Skutečný Meny nám napsal na FB 10 minut po zápase, že už jde na server to odehát.30.4.2020 20:15 tournament match between teams [WW] (Oberschutze, Stahlgewitter) and [VCK] (Meny, Larwis) has taken place on AC server.

Player meNY[VCK] was actually fake. This player was [uMED]soFt.

Due to this, win goes to team [WW] via contumacy.

(Larwis and Lachyy from uMED were on the server as well, but they did not warn us about that. Maybe they did not know about that meny in game is a fake player. I personally believe they knew about that fake player, since they are bff. No surprise for me from this clan.)

Funny note: Real Meny typed us on FB 10 minutes after the match that he is coming to the server to play tournament.
No Cheating Dont Cheat GIF from Nocheating GIFs